Template Blogspot Du lịch

300.000 đ

Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực du lịch thì mẫu này sẽ giúp bạn có được một template cực đẹp và chuyên nghiệp:

  •  Hiển thị các module tin tức hoặc tổng hợp nhãn ngoài trang chủ 
  • Hiển thị bài viết theo nhãn cho từng trang index
  • Đặc biệt: có thể hiển thị giá sản phẩm, thời gian, ngày khởi khành…cho những tour du lịch cụ thể
  •  Có phân trang bài viết rất chuyên nghiệp
  •  Có bài viết liên quan rõ ràng phân theo nhãn
  • Template Blogspot này được thiết kế với 2 cột thuận tiện cho việc sắp xếp dữ liệu hơn thế nữa template tích hợp sẵn buton chia sẻ mạng xã hội giúp chia sẻ thông tin du lịch một cách dễ dàng.
View Demo