Youtube Template Blogspot Video Clip Cover

1.500.000 đ

Youtube Responsive Blogger Templates là một mẫu blogger đơn giản và đáp ứng cho các blogger video. Mẫu vlog này hỗ trợ 3 video lưu trữ các trang web nổi tiếng. Youtube, Vimeo và Dailymotion. Nó sẽ tự động tạo ra các hình ảnh thu nhỏ và hiển thị trong Trang và Lưu trữ trang blog của bạn ..

View Demo